Arş.Gör.
Cahit ÇELİK
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü